U bent hier als bezoeker aanmelden
registreer bij wijkplaats: nieuw / bestaand   /  UitprobeerWijk (om te proberen en te oefenen)

Wijkcentrum de Troubadour

hoe de burger het initiatief terugpakt
Door: Peter Schuttevaar
hier een foto

kom vooral eens binnen kijken

Met burgerkracht wordt ook bedoeld dat de burger, waar nodig, in staat is om zijn eigen boontjes te doppen. Dat kan op veel vlakken. Een vlak waarop dat tegenwoordig steeds actueler wordt, is “ontmoeten“. Tot voor kort werden de professionals van alle kanten ingevlogen om het ontmoeten in de wijken te regelen. De buurthuizen en wijkcentra werden bevolkt door welzijnsinstellingen die daar veel beter toe in staat geacht werden dan de vrijwilligersverenigingen die er toch maar een potje van maakten.
Hoe burgers en overheid het beter met elkaar zouden kunnen vinden.
Door: Peter van Hoesel, voormalig bestuursvoorzitter Panteia
hier een foto

Foto door United Press

De verhouding tussen burgers en hun overheid is nogal eens gespannen of zelfs conflictueus. Bestuurders maken soms (grote) fouten of zijn nalatig en dat wordt hen vervolgens kwalijk genomen door burgers die daar nadelen van ondervinden. De overheid bedenkt nogal eens beleidsmaatregelen die weinig opleveren en eigenlijk alleen maar belastinggeld kosten plus overlast voor burgers.
Hoe wielersport en gezinsleven model staan voor de ziekte van Nederland, namelijk het gebrek aan regelgevers!
Dit artikel is eerder verschenen op npi.pleio.nl
hier een foto

Gaat super Nanny Nederland veroveren?

Volgens de speltheorie van John Forbes Nash kan men in elk spel zogenaamde evenwichtssituaties vinden. Daarin kun je als speldeelnemer niet zonder straf van een eenmaal gekozen spelwijze afwijken. Doe je dat toch en probeer je iets nieuws uit dan zak je gelijk als een baksteen door het ijs en verlies je het spel. Dat spelevenwicht bestaat al van voor de mensheid. Apenkolonies die elkaar beconcurreren hebben er ook mee te maken.
Op welke wijze kunnen we het beste veranderingen tot stand brengen? Met die vraag houd ik u bezig in mijn boek “Faciliteren als Tweede Beroep – Omgaan met Verandering".
Door: de auteur zelf, Drs Jan Lelie CPF
hier een foto

leuke foto

Hoe pakken we veranderprocessen aan?

Dat hangt af van de manier waarop u in het leven staat. Ons referentiekader wordt gevormd door eerder opgedane ervaring. Dat heeft invloed op de wijze waarop we een veranderproces aanpakken. Geen mens uitgezonderd.