U bent hier als bezoeker aanmelden
registreer bij wijkplaats: nieuw / bestaand   /  Ede-Oost

Vitha

Waarom de site van Vitha onderdeel uit van het RuimteVoorDeWijk portal
door Peter Schuttevaar
hier een foto
RuimteVoorDeWijk is gemaakt om samenwerking op wijkniveau te organiseren en te stimuleren. Het gaat dan met name om het samen aanbieden van ruimten en activiteiten, om samen het vrijwilligerswerk te organiseren.
Vitha kan zich er niet bij neerleggen dat het welzijnswerk in wijk en buurt sinds 2011 steeds meer onder druk is komen te staan en dat wijk- en buurthuizen steeds vaker moeten sluiten. We hebben daarom het initiatief tot RuimteVoorDeWijk genomen. RuimteVoorDeWijk is een internet tool voor samenwerken in de wijk en het is ingedeeld in zogenaamde "wijkplaatsen" (die over het algemeen de officiële indeling van het CBS volgen).

Wie ruimten aan te bieden heeft kan zich bij een wijkplaats als aanbieder registreren. Wie activiteiten wil organiseren kan er ruimten reserveren. Wie aan activiteiten wil meedoen kan op de activiteitenagenda zien wat er te doen is. Wie z'n handen uit de mouwen wil steken kan zich bij één van de aanbieders als vrijwilliger of medewerker aanmelden. Aanbieders kunnen daarnaast tegen meerkosten gebruik maken van diverse modules. Deze website is met één van die modules gemaakt!