U bent hier als bezoeker aanmelden
registreer bij wijkplaats: nieuw / bestaand   /  Ede-Oost

Vitha

Dat was Peter op 25 september 2014
Hij is geïnterviewd door de mensen van wijgelderland.nl
Klik op deze link om het het interview op de website van wijgelderland.nl te lezen of klik op de titelbalk om het op deze site te lezen.

Peter Schuttevaar van Vitha uit Ede Peter Schuttevaar is in 2005 gestart met zijn eigen adviesbureau Vitha. Daarvoor is Peter werkzaam geweest als adviseur en interim manager in de ICT.

Wie ben ik?

Mijn naam is Peter Schuttevaar, ik ben vijftig jaar jong. Van geboorte ben ik een Tukker. Ik kom van oorsprong uit Almelo, maar ik heb het hele land doorgezworven. De eerste tien jaar van mijn carrière heb ik in de ICT doorgebracht als adviseur en interim manager. Daarna heb ik vier jaar lang subsidies bemiddeld voordat ik in 2005 maar eens mijn eigen bureau oprichtte.

Het meeste geleerd op

Ik heb van alles gestudeerd wat los en vast zit. Ik heb diploma's als elektronicus, pianist en bedrijfskundige en heb er ook nog een jaartje natuurkunde bij gestudeerd. Toch heb ik het meeste gewoon in de alledaagse praktijk geleerd. Mijn beste leermeesters zijn de mensen die naast mij staan.

Belangrijkste inspiratiebron?

Mijn bron van inspiratie beperkt zich niet tot één persoon. Ik bewonder Johan Sebastiaan Bach en ik heb ontzag voor Isaac Newton, maar ik haal de meeste energie uit de interactie met mijn medemensen.

Bedrijf CV

Mijn adviesbureau heet Vitha. Dat is weliswaar een eenmanszaak maar ik vlieg meestal in een zwerm. Het is zeg maar de moderne netwerktijd. Dat ik in Ede gevestigd ben zegt daarom ook niet er veel. Wie op mijn site kijkt, die ziet ook voorbeelden van hoe ik steeds in wisselende formatie met anderen samenwerk.

Waarom bent u met het bedrijf gestart?

Ik werkte zo rond het jaar 2003 veel als interim programma manager. Daarbij viel mij op dat er weinig aandacht was voor de menskant van het programma management vak. Terwijl daar mijns insziens juist veel winst te behalen viel. Men bedacht mooie structuren die moesten bepalen hoe mensen zich te gedragen hadden, terwijl de mensen zelf zich daar weinig van aantrokken. Ik meende daar iets in te kunnen betekenen. Bij mijn werkgever van destijds was geen plaats voor zo'n initiatief dus ben ik zelf maar iets begonnen. Later ben ik het ook meer 'samenwerken' gaan noemen in plaats van programmamanagement.

Hoe komt u aan uw klanten?

Via directe contacten doordat ik met enige regelmaat spreekbeurten en workshops verzorg en door mijzelf zo af en toe te etaleren, middels het schrijven van een boek of het houden van interviews als deze.

Wat is uw meest succesvolle product/dienst en waarom?

Ik ben een aantal keren kwartiermaker geweest. Helemaal aan de voorkant iets uit de grond stampen. Bijvoorbeeld voor de gemeente Eindhoven. Dat is toch wel mijn meest succesvolle rol. Vooral in situaties waarin het er om gaat de samenwerking tussen diverse partijen op gang te brengen.

Wat is uw laatste grote investering geweest?

Als adviesbureau investeer je vooral tijd. Mijn laatste grote tijdsinvestering is geweest in het schrijven van mijn boekwerkje over samenwerken en groepsgedrag. Daar heb ik ongeveer zes jaar overgedaan (niet fulltime natuurlijk!). Het boekje is een weerslag van mijn denken over samenwerking en over de manier waarop je dat kunt stimuleren. Het boekje is overigens gratis te downloaden via www.aggregatiemens.nl

Wat is uw laatste grote succes geweest?

Dat het mij gelukt is om naast het advieswerk een platform te ontwikkelen waarop maatschappelijke instellingen hun ruimten aan burgers te huur aan kunnen bieden. Ik doel daarbij op het platform www.ruimtevoordewijk.nl dat momenteel al door een paar wijkcentra wordt gebruikt.

En tegenvaller?

Tja, dat die ene vette opdracht net aan je neus voorbij gaat.

Hoe kijkt u tegen de toekomst aan?

Ik zie dat de samenleving zich steeds meer verzet tegen allerlei hiërarchische structuren. Er komt steeds meer aandacht voor samenwerken in netwerken. Het aantal verzoeken aan mij om daar eens een mooi verhaal over te houden neemt toe. Ik schat in dat die trend toch wel door zal zetten. De crisis heeft die trend ook eerder versterkt dan afgezwakt. Ik denk daarom dat ik steeds meer gevraagd zal worden om te helpen bij het "ont-structureren", bij het zoeken naar minder formele manieren om samen te werken.

Voor welke ondernemer heeft u bewondering?

Ik heb in Tanzania ooit een kaasboer ontmoet. Die had drie geiten en maakte kaas van de melk die hij overhield. Die bracht hij naar de markt zo'n 30 km verderop. Lopend deed hij dat. Van het geld dat hij zo spaarde kocht hij stenen zodat hij een echt huis voor zichzelf kon bouwen. Daar heb ik bewondering voor.

Wilt u nog iets kwijt?

Ik denk dat ik het wel gezegd heb.

Heeft u nog een tip voor andere ondernemers?

Niet te benauwd wezen.