U bent hier als bezoeker aanmelden
registreer bij wijkplaats: nieuw / bestaand   /  Ede-Oost

Vitha

een concreet voorbeeld

Een gemeente wil samenwerken met coöperaties op het vlak van woningbouw. Er wordt daarom hard gewerkt aan een nieuw woningbouwplan. Echter:

- De samenwerking lijkt steeds stroperiger te worden. Men wil alles nogal nauwkeurig doen. Steeds meer puntjes moeten er op de i.
- Er ontstaat toenemende spraakverwarring tussen bestuurders en de inhoudelijke 'woningbouwers'. De roep om 'heldere definities' wordt luider.
- Het lijkt haast onmogelijk om tot een commitment te komen. Telkens worden er weer nieuwe oplossingsrichtingen verkend.
- En of dat al niet genoeg sores geeft, lijken de ambities steeds hemelbestormender in plaats van realistischer te worden.

Zulke situaties boeien ons! Herkent u deze of vergelijkbare symptomen? Neem dan contact op!