U bent hier als bezoeker aanmelden
registreer bij wijkplaats: nieuw / bestaand   /  Ede-Oost

Vitha

Hoe lokale overheden aan twee kanten kosten kunnen besparen
André Nijsen en Peter Schuttevaar
hier een foto
Het StandaardKostenModel wordt in meer dan dertig landen gebruikt om de regeldruk van de rijksoverheid te verminderen. Het is erkend door de World Bank, het OECD en de EU. In Nederland is deze methode ook al enkele keren door gemeenten toegepast. Vreemd genoeg ging het daarbij in alle gevallen om het verminderen van regeldruk zoals door een gemeente zelf veroorzaakt en niet om de interne regeldruk zoals de gemeente die zelf ervaart.

U krijgt nu de kans om daar verandering in te brengen. André Nijsen en Peter Schuttevaar hebben de handen ineen geslagen om deze methode op maat te maken voor gemeenten. André Nijsen is de grondlegger en ontwikkelaar van het SKM en Peter Schuttevaar is met zijn bureau Vitha gespecialiseerd in lokale samenwerkingsvraagstukken. Samen hebben zij het initiatief genomen tot het Lokale SKM (LSKM).

De gemeente wordt daarbij enerzijds als uitvoerder van rijks- of provinciale regels gezien en anderzijds als instantie die ook zelf regels oplegt of die bij het opleggen van regels als intermediair optreedt. De gemeente zit er tussenin. Dat is soms lastig, maar er valt daardoor wel aan twee kanten winst te behalen! Wij zijn er daarom van overtuigd dat het LSKM de komende jaren een belangrijke rol zal gaan spelen bij het terugdringen van interne lokale regeldruk.

U bent van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomt over dit thema in Amersfoort. Uiteraard kunt u ook één van uw medewerkers sturen. Aanmelden gaat via het sturen van een e-mail aan Peter Schuttevaar (peter@vitha.nl). Als u van tevoren meer informatie wilt kunt u altijd bellen (06 2415 2341).

Programma voor :

            14.00 – ontvangst met koffie
            14.15 – voordracht over het LSKM (door André Nijsen)
            15.00 – discussie / bespreking toepassingsmogelijkheden (plenair of in gespreksgroepjes)
            15.45 – plenaire afsluiting
            16.00 – gelegenheid tot napraten (drankjes voor eigen rekening)

Locatie: wijkcentrum het Klokhuis, Weberstraat 2, Amersfoort.

Meer informatie over de methode is te vinden via de onderstande link.