U bent hier als bezoeker aanmelden
registreer bij wijkplaats: nieuw / bestaand   /  Ede-Oost

Vitha

Elsbeth Otten van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier
hier een foto
Peter werd gevraagd om op het watersymposium van 20 november 2014 iets te vertellen over samenwerken. In overleg met de dagvoorzitters Maarten Bouwhuis en Donatello Piras werd voor een interactieve en bewegelijke vorm gekozen. Klik op de foto om het verslag van het Hoogheemraadschap te lezen...
Johan Bakker, directielid van Waterschap Rivierenland
hier een foto
Peter kreeg de opdracht om het thema samenwerken (in de waterketen) out-of-the-box te lijf te gaan. Dat verliep in een soort van communicatie-battle tussen OG en ON. Het resultaat (een publicatie) is bijzonder geslaagd. De publicatie wordt regelmatig aangehaald. Het tikje eigenwijze van Peter en de verrassende aanpak zijn verfrissend.
Arnoud Kuiper, programmamanager gebiedsontwikkeling gemeente Haarlem
hier een foto
“Peter heeft bij de start van het ontwikkelen van een multifunctioneel centrum de basis gelegd voor een haalbaar plan dat gedragen wordt door toekomstige gebruikers, direct omwonenden en andere belanghebbenden. Daarnaast heeft Peter subsidienten geïnterresseerd mee te investeren in het centrum. Inmiddels in het centrum afgebouwd en in gebruik genomen.”
Rob van den Broek, Interim Manager, Consultant
hier een foto
“Peter combines a unique combination of in-dept file knowledge as well as people knowledge. He knows how to influence in a dialogue without pushing into a certain direction. Furthermore he is a pleasant person to work with, as he has a large amount of humor!”
Yvo Crasborn, Business Manager bij Yacht
hier een foto
“Peter heeft succesvol, namens Yacht, een opdracht bij de Gemeente Eindhoven uitgevoerd. Peter is doeltreffend, zeer bekwaam en betrokken. Verder is Peter prettig in de omgang."
Studenten van NCOI
hier een foto
Sinds 2012 verzorgt Peter trainingen voor NCOI. Naast de formele docentenevaluatie die NCOI zelf bij studenten opvraagt krijgt Peter soms ook directe terugkoppeling van studenten via de mail. Klik op het logo van NCOI om er enkele te lezen..
John Wijlands van de gemeente Maastricht
hier een foto
Bij het proces om meer regie te voeren op het ruimtelijke beleid in de sociale sector (in het bijzonder ten aanzien van het maatschappelijk vastgoed) heeft Vitha ons geholpen om door de grenzen van onze eigen Maastrichtse context heen te breken. Daarbij droeg Vitha de volgende sleutelaspecten bij aan onze verkenning:
- landelijke voorbeelden en kengetallen;
- de door Vitha ingebrachte ervaring en visie, en
- het gehanteerde model van het “Virtuele wijkcentrum”

Pieter Bode, Senior Projectleider voor Waterschap Rivierenland
hier een foto
Periodiek organiseert het waterschap een netwerkdag voor de belangrijkste samenwerkingspartners. Tijdens de laatste netwerkdag hield Peter in het ochtend programma een muzikale voordracht. Zijn creatieve invalshoek zorgt er voor dat je met wat afstand naar de bestaande samenwerkingsverbanden kijkt. Deze distantie inspireert om nieuwe wegen in te slaan.
Hennie van Rinsum, gemeente secretaris gemeente Oldenzaal
hier een foto
Peter gaf ons een kijk op het samenspel tussen denken en doen; niet achter elkaar, maar naast elkaar. Vanuit praktijkvoorbeelden hebben we beschouwd hoe we op een andere wijze naar oplossingen kunnen gaan kijken.
Frank Zwetsloot, Director of Science Allience
hier een foto
“Peter Schuttevaar is in staat om het ongebruikelijke in te zetten om groepsprocessen begrijpelijker te maken. Met voorbeelden uit de psychoanalyse, de pianistiek en de dierenwereld weet hij groepsprocessen vanuit een geheel ander perspectief te belichten. Verfrissend en inspirerend!”
Johan Kruithof, Bestuurder en vennoot Stade Advies BV
hier een foto
Beste Peter, Langs deze weg wil ik je bedanken voor de inspirerende wijze waarop je, mei 2011, een workshop hebt verzorgd voor de adviseurs van Stade Advies BV. Belangrijk element in je workshop was het voor ons verrassende gegeven van de geaggregeerde inzichten in ons denken en doen.
Maarten de Winter van Kennisnetwerk Archimedes
hier een foto
Werkdruk komt in belangrijke mate voort uit de manier van samenwerking. Peter benadert samenwerkingsvraagstukken vanuit een bijzonder perspectief, namelijk als een geaggregeerde vorm van verbinding tussen denken en doen.
Hans van den Oord, Hoofd Gebiedsprogrammering gemeente Eindhoven
hier een foto
"ik vond het professioneel", "Vitha werkt vanuit een eigen uitgangspunt", "we begrepen elkaar en vonden elkaar steeds snel op wat er bedoeld werd, we hadden geen oeverloze vergaderingen nodig", "Vitha heeft een procesaanpak waarin de mens centraal staat ... zo werk je in stapjes naar een programma toe dat ook wordt gedragen", "de gebruikers kregen het gevoel serieus genomen te worden, dat we het samen met hen wilden doen", "er was een klik .. we zochten samen naar innovatieve manieren van programmeren".
Peter van Hoesel, directievoorzitter Panteia
hier een foto
“Je bent een onderhoudende presentator die de aandacht van begin tot eind weet vast te houden. De toehoorder blijft voortdurend nieuwsgierig, omdat je steeds opnieuw verrassend uit de hoek komt. Je hoofdboodschap komt duidelijk over: interacteer regelmatig met stakeholders zodat je ze meeneemt in het onderzoek/adviesproces, waardoor het commitment groeit en het resultaat goed kan landen. Voor onderzoekers is dit een belangrijke boodschap omdat onderzoek nogal eens als een black box overkomt op stakeholders, waardoor ze kunnen worden overvallen door de uitkomsten van het onderzoek. En dat pakt slecht uit voor de benutting.”